Пиер Дако с две нови книги

Cover-Tylkuvane-na-synishtata

„Триумфът на психоанализата“  е за всички, които търсят, страдат, възпитават, правят опити да се опознаят, да намерят пътя към себе си и към другите. Според Дако новото схващане за човека и за света може да се определи с няколко думи: разпадане на старата система и нов синтез. Също както учените разцепиха атомното ядро, както художниците размиха картината на действителността, за да сглобят от нея много по-сложно изображение, така и Фройд взриви психиката, за да бликне от нея нова, неподозирана и несравнимо по-действена енергия. Авторът е избегнал строго научната терминология, която дълбинната психология си е изковала като задължителен атрибут. Целта му е да ни приобщи към определена представа за човека и за света, към един своеобразен хуманизъм, който съвременният свят следва да си изгради и в който психоанализата е основно измерение.

„Тълкуване на сънищата“ има за цел да ни покаже как функционират тайнствените зони на личността, които нощем ни изпращат послания, а зазори ли се, отново потъват в сянката си. Сънят е съкровен акт, който не можем да контролираме, той е нашият таен и най-ценен разузнавач. Според Бергсон сънят е пряката връзка между усещането и паметта. В него ние общуваме със себе си без никаква възможност за хитруване и повечето лица, които ни се присънват, често са просто други аспекти на личността ни. Ясно е при това положение колко е важно да декодираме радиограмите на нашия разузнавач, за да ги разберем и да извлечем полза от тях.

Пиер Дако е белгийски учен, психиатър с богат клиничен опит и талантлив популяризатор. Автор е на множество произведения, предназначени за професионалисти и широк кръг читатели, от които най-известни са „Фантастичните победи на модерната психология“ и „Триумфът на психоанализата“. До смъртта си през 1992 г. Пиер Дако е член на Международния институт по психотерапия в Женева и на Международната фондация по аналитична психология.