Наталия Футекова

NataliaFutekova (2)

Д-р Наталия Футекова съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи.
Наталия е управляващ съдружник на “И Ар Пи България” ООД. Има магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. В момента е главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации“, факултет „Приложна информатика и статистика“ на УНСС.

През последните години работи съвместно с Българската академия на науките в разработването на иновативни технологии в информационните системи. Тя е инициатор и основен двигател на научните проекти „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“.

Съучредител е на Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР), като взима активно участие в секторни камари „Икономическо развитие и конкурентоспособност“ и „Наука и образование“.

Взима участие в разработването и реализирането на европейски проекти, свързани с повишаване компетенциите на преподавателския състав в университети, както и с практическото обучение на студенти и тяхното кариерно развитие.

Ключов експерт е в проекта на Университета за Национално и Световно стопанство „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“
Функционален експерт в националния проект „Студентски практики“, който има за цел да привлече активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.
Наталия Футекова е създател на първата по рода си магистратура „Бизнес анализ и ERP системи“ във ВУЗФ и основател на ERP Academy.