bTV Media Group и UNICEF стартират съвместна кампания

Zaedno ot detskata gradina copy

bTV Media Group и UNICEF започват съвместна социална кампания, която цели премахване на бариерите и създаване на приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в детските градини.

Основните цели на кампанията са да повиши информираността и да промени нагласите и отношението на обществото към децата със специфични нужди от ранна детска възраст.

Целта на кампанията е да набере средства за създаване на модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в 10 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. За да бъде постигната тази цел са необходими 500 000 лв., които да финансират програмата в срок от две години. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца.

Всеки, който иска да помогне децата в България да живеят заедно и да растат и учат в споделена, солидарна и развиваща ги среда, може да го направи като изпрати sms с цифра 5 на 1021 и стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон*.

Едни от най-добрите разказвачи на истории в българския ефир – Мариана Векилска, Александра Кръстева, Александър Кадиев и Деси Стоянова – ще дадат своята подкрепа като покажат поредица от истории, в които главни герои са децата.

През ноември кампанията ще достигне своя пик в програмата на bTV, когато медията ще излъчи грандиозен проект в подкрепа на приобщаването на децата със специфични нужди.

Правото на образование е основно човешко право, но хиляди деца в България остават извън образователната система, в това число деца, които живеят в бедност, в малки населени места, деца в институции, деца с увреждания, деца бежанци и много други, което може да има сериозни последствия за тяхното развитие в бъдеще.

Около 23 000 деца с увреждания са подпомогнати за периода 2008-2012 г.– данните са на Агенцията за социално подпомагане. Отвъд 15 000 приобщени в масовата общообразователна система от общо 23 000 подпомогнати деца, остават около 8000 деца, които са настанени в сегрегирани образователни институции или изобщо не посещават детска градина и училище. Те биват отделяни от техните връстници и настанявани само при деца с увреждания или изобщо са лишени от всякакъв достъп до детска градина или училище.

Към днешна дата, по данни на МОН, в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата подкрепа на всички деца със специфични нужди, така че да могат пълноценно да участват в дейностите в детската градина или училище.

Реализираните съвместни проекти между bTV и Уницеф през годините са доказали, че са форма на партньорство, която дава изключително позитивни резултати за обществата, към които са насочени. В рамките на два сезона на кампанията „Великолепната шесторка” bTV и Уницеф успяха да съберат средства, с помощта на които да се открият шест Малки къщи за деца с увреждания, а 20% от децата в социалния дом в Шумен да растат вече не в дом, а в семейна среда.

Миналогодишната кампания „Бъдеще без насилие за всяко дете” направи възможно откриването на три Зони ЗаКрила – иновативна услуга за деца жертви на насилие и престъпления, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия.

*С изпращане на SMS с цифра 2 или 5 към 1021 се регистрираш за програма БЛАГОДЕТЕЛ чрез автоматични месечни дарения през мобилния си телефон. Текстът на SMS-а отговаря на стойността и цената на месечното ти дарение. ДДС и други такси не се начисляват върху даренията за абонати на всички мобилни оператори. Общи условия на www.unicef.bg.

Коментари

comments