1000 доброволци на инициативата „Моят зелен град“ почистиха над 30 км крайбрежни зони

 

 

Служители на Кока-Кола в България събраха повече от 750 чувала с отпадъци  в 14 населени места

 

Доброволците в инициативата „Моят зелен град“ почистиха над 30 км площ около водни басейни в 14 населени места в цялата страна. В 12-тото издание на „Моят зелен град“ се включиха над 1 000 служители на Кока-Кола в България заедно със своите семейства и приятели. Инициативата бе организирана в подкрепа на предстоящия Световен ден за почистване и в партньорство с кампанията „Да изчистим България заедно“.

Доброволците събраха общо над 750 чувала с отпадъци, за да предпазят водните басейни на България от замърсяване. Най-голямата група от тях  почисти територията около езерото Панчарево, реновира стадиона на с. Кокаляне и засади дървета и цветя в района.

„Като водеща компания на българския пазар, нашата роля е да  показваме добрите примери и практики за опазването на природата и ресурсите на страната. През последните години предприехме редица мерки за оптимизация на производствените ни процеси в тази посока. Увеличихме рециклирането на отпадъците в нашите производствени центрове с 24% и към 2018 г. този процент е 95%. За последните 7 години намалихме използването на вода с 5%, което се равнява на 29 милиона литра вода годишно. Това количество е достатъчно за консумацията на 800 българи в рамките на 1 година.“ сподели Юрг  Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

Инициативата „Моят зелен град“ се организира 12 поредни години от Кока-Кола в партньорство с Екопак България. През 2019 г. тя цели да популяризира ползата от разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. Кампанията е в подкрепа на глобалния ангажимент на системата на Кока-Кола за „Свят без отпадъци“, чиято цел е до 2030 г. да бъдат събирани и рециклирани същото количество опаковки за еднократна употреба, каквото е реализирано на пазара от компанията.

„Като част от ангажимента ни, освен да съберем еквивалента на произведените от нас РЕТ бутилки и кенове, работим активно да направим всички други видове опаковки в портфолиото ни 100% рециклируеми, както и да вложим обратно минимум 50% рециклирани материали за тяхното производство. Най-голямата ни амбиция е да вдъхновим повече хора да повярват в разделното събиране на отпадъците и така да спомогнат за увеличаването на количеството рециклирани такива. Силно вярваме в кръговата икономика, в която материалите се използват многократно, а пластмасата, стъклото и алуминият позволяват това. Вярваме силно, че това е напълно възможно в България и ще работим активно в тази посока,“ допълни Евелин Де Лирснайдер, изпълнителен директор на Кока-Кола България.

Тази година кампанията „Моят зелен град“ вече преобрази 10 спирки от градския транспорт в София, в които бяха вградени специални контейнери за разделно събиране на пластмасови отпадъци. С количествения еквивалент на събраната пластмаса ще бъдат произведени първите в България 3D принтирани пейки от рециклирана пластмаса, които ще бъдат поставени в един от централните паркове в града.