„Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност“ от Наталия Андреева с премиера

Изданието ще представят проф. Павел Сарафовпроф. Иван  Русчев и  доц. Таня Йосифова.

Приносното изследване „Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност“  от Наталия Андреева се появи в края на 2021 г.

Книгата, която проследява възникването и формирането на събранието на кредиторите като колективен орган в производството по универсално принудително изпълнение от Древността до днес, ще бъде представена на 20 април 2022 г. от 18:00 ч. във Френски културен институт (пл. „Петко Р. Славейков“ 3).

Почетни гости на събитието ще бъдат проф. Павел Сарафовпроф. Иван  Русчев и  доц. Таня Йосифова, които ще представят книгата.

Входът е свободен, а линк към събитието може да откриете тук:

https://fb.me/e/5aSapftdJ

„Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност“ анализира детайлно мястото на кредиторите и участието им в колективен орган в производството в съвременните европейски законодателства. Събранието на кредиторите е сравнено с други колективни органи – гражданското дружество по ЗЗД, събранието на облигационерите в акционерното дружество. Направена е съпоставка между събранието на кредиторите и юридическото лице. Отграничени са понятията „кредитори на длъжника“, „кредитори  в производството“, „кредитори на несъстоятелността“ и „кредитори, участващи в събранието“.

В детайли са изследвани индивидуалните права на кредиторите, както и начинът, по който упражняването им влияе на състава на събранието, съответно на взетите решения и на хода на производството. Анализирани са взаимодействието и връзките между събранието на кредиторите и другите органи в производството по несъстоятелност: съд, синдик и комитет на кредиторите.

Сравнено и изследвано е всяко едно от четирите събрания на кредиторите, определени в ТЗ (по момент на възникване, състав, правомощия, взимане на решения). Цитирана и анализирана е и актуалната съдебна практика.