Спортисти проведоха кампания срещу агресията

Гимнастичката Ева Брезалиева  и психологът Ани Владимирова се включиха в кампанията

 

Сдружение „Тема за хората“ реализира проекта „Тема на деня – толерантност“, чиято  основна цел бе създаване на устойчив модел за справяне с агресията и езикът на омразата, с който младите хора да бъдат стимулирани да общуват свободно и без риск от негативни влияния.

Проектът бе с национален обхват – дейностите се реализираха в градовете София, Велинград, Банско и Разлог. В обученията се включиха над 100 младежи на възраст между 15 и 29 години.  Те бяха насочени за сформиране на умения, свързани с агресията и нейните различни прояви при младите хора. Чрез планираните дейности, бе създадена среда, в която се обмени опит с цел справяне с проблема на нарастващата агресия, създаде се устойчив модел за справяне с ежедневните предизвикателства, и стимулиране на свободното общуване, без риск от негативни влияния.

Обученията, практическите занятия за трениране емоционалната компетентност и кръглата маса се проведоха от Ани Владимирова – магистър по психология, педагогика и история в СУ Св. Климент Охридски и нейният екип от психолози Александра Петрова и София Щерева-Кацарова.

През месец юли в гр. Велинград се реализира дискусионен форум за анализиране на причините за агресия сред младежите и изготвяне на инструменти за справяне с нея – „Мисли, не се пали!“

В гр. Банско през месец август се извършиха практически занятия за трениране емоционалната компетентност, способността подрастващите да си обясняват и разбират усещанията в тялото! „Освободи се от агресията, вярвай в себе си“!

Кръгла маса – “Диалог, разбиране и толерантност” се проведе на 25 септември в гр. София, тя премина следващият етап от проекта за превенция на агресията при младите хора. Толерантността като антидот на агресията, способността да зачитаме различията, да отлагаме желанията, да имаме самоконтрол…

Бяха проведени и кампании от информационен характер с цел придобиване на знания, умения и нагласи за агресията в гр. София, гр. Разлог и гр. Банско. Разпространиха се над 8 000 бр. информационни брошури на теми:

– “Стоп на агресията, старт на пълноценния живот”

– “Признаци и проявления на агресията”

– “Как да се справим с агресията”.

Във връзка с проекта бяха създадени два клипа за онлайн мотивационна кампания, насочена към превенция на агресията сред младите хора – „Позитивност и толерантност – ключове към физическото и психично здраве“.

В клипа взеха участие известни лица от спорта, като Ева Брезалиева – национален състезател по художествена гимнастика и бронзова медалистка на въже, от европейско първенство по художествена гимнастика за девойки през 2020 г., Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=Q79Mop2P0fI

Иван Лозанов – Европейски и Световен шампион по Шотокан Карате – До и Мартин Димитров – национален състезател на шотокан карате – до.

https://www.youtube.com/watch?v=WSVewzp-odo

Проектът „Тема на деня – толерантност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта.