Специалисти запознаха студентите с най-новите тенденции в IT сектора

Poster_ERP Academy copy

Лектори от водещи компании от IT сектора посетиха ПУ „Паисий Хилендарски“, където разказаха на студентите за най-популярните технологии и тенденции при бизнес софтуера, които осигуряват средата за функциониране на съвременните компании.

Информационните технологии са един от основните двигатели за иновациите, особено при малки и средни предприятия, които много често са в по-динамична и конкурентна среда. Такъв тип технологии дават много по-лесен достъп до нови пазари и по-голяма гъвкавост, което води и до много по-сериозен интерес към решения от типа на ERP, BI и CRM.

В поредният безплатен семинар, който ERP Academy организира с образователна цел, участие взеха Димитър Димитров – специалист по ERP системи и търговски директор на ERP.BG, Бояна Иванова Ликоманова-Димова от Balkan Services, която разказа за BI технологиите и приложенията, както и специалиста по CRM – Aнастас Шопов от Тeam Vision Bulgaria


Повече за
ERP Academy

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и ИТ. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.