„След Стената. Преходът в Източна Европа“ от Симеон Дянков и Андерс Аслунд

Cover-Sled-Stenata copy

„След Стената. Преходът в Източна Европа“ – уникален по рода си сборник за уроците от прехода в източноевропейските страни след падането на Берлинската стена.

Книгата е под редакцията на бившия български вицепремиер Симеон Дянков и на шведския икономист Андерс Аслунд. Двамата съставители хвърлят светлина върху процесите в страните от Източна Европа след края на комунизма. „След Стената” търси отговор на въпросите защо част от бившите „братски” страни успяха, а други се върнаха към авторитаризма. Според изводите в книгата успешните реформи са дело на политици-визионери, които не се страхуват да предприемат ранни и радикални промени с бързи стъпки. Най-краткото обяснение дава бившият премиер на Естония Март Лаар: „Да отлагаш, означава да се провалиш”.

Текстовете за прехода в различните държави са представени от водещи политици – участници в събитията. Бившият премиер и президент Вацлав Клаус е автор на изследването за Чехия, статията за Полша е на Лешек Балцерович, за Естония – на Март Лаар. Промените в Словакия са разгледани от Иван Миклош, в Грузия – от Михаил Саакашвили, в Унгария – от Лайош Бокрос, в България – от Симеон Дянков. Бившият български вицепремиер анализира и микроикономиката на прехода в региона. Сред авторите са и директорът на Центъра за европейски политически изследвания Даниел Грос, професорът в Женевския международен институт Шарлз Виплош и политологът от Калифорнийския университет Даниел Трейсман.