Математика накратко – ясни дефиниции на 200 ключови термина

 

 

 

 

Изключително опростена и достъпна книгата „Математиката накратко” е визуализирано представяне на 200 ключови термина в математиката. Всеки един от тях е изложен разбираемо и лесно за запомняне, богато илюстриран с чертеж и дефиниция от максимум 200 думи.

 

Терминологията покрива всички основни дялове в математиката, включително алгоритъма на Евклид, хотела на Хилберт, аксиомата на избора, вероятностите, редиците и редовете, парадокса на Зенон, мозайката на Пенроуз, векторите и матриците, групите, пръстените и полетата, теорията на хаоса, метричните пространства, фракталите, топологията и последната теорема на Ферма.

 

Науката математика се развива повече от четири хиляди години. Все още ъглите се измерват по 360-градусовата система, въведена от вавилонците. Основата на геометрията се поставя по време на древногръцката цивилизация, когато са познавали и ирационалните числа. Маврите развиват алгебрата и популяризират идеята нулата да се възприема като число.

 

Има причини математиката да е с дълга история. Тя е както изумително полезна, защото е езикът, на който говорят науката, технологията, архитектурата и търговията, а също така е и източник на интелектуално удовлетворение под формата на чиста наука. Освен древно минало математиката има и бъдеще, като продължава да се развива както в разработката на нови подходи към съществуващи области, така и в разкриването на нови, нуждаещи се от изследване. Компютрите осигуриха ново средство за прекрачване на границите на непознатото. Макар традиционните математически доказателства да са „краят на пътя“ сами по себе си, цифровите симулации отварят вратата към възникването на нови идеи за ускоряване на процеса по формулиране на предположенията.

Само непросветен човек може да допусне, че математиката може да се изрази посредством 200-битови порции информация. Целта на този справочник е да опише някои от постиженията на тази наука, както древни, така и модерни, и да обясни защо те са толкова вълнуващи. За да успеем да изразим по-подробно някои от тези идеи, изглежда напълно нормално да започнем от основите. А приложенията на идеите ще споменаваме само мимоходом.

Математическите концепции се наслагват една върху друга, поради което и темите в книгата са подредени така, че сходните области да бъдат относително близки една до друга. Не забравяйте обаче да търсите и по-далечните връзки помежду им. Една от невероятните особености на математиката е как привидно отделни области изведнъж се оказват неразривно свързани една с друга. Групата Монстър е съвременен пример за това, докато матричните уравнения са познати отдавна.

В резултат на всичко това получавате не само книга, концентрирала 4000 години човешко познание и достижения, но и книга, която може да бъде само началото. Надявам се тя да ви послужи за трамплин към други четива и задълбочени размишления.