Какъв е „Пътят на човечеството“ според световния икономист Одед Галор?

В духа на „Sapiens” това забележително изследване разглежда факторите, обусловили неравенството между различните нации, и прави прогноза за бъдещето на човечеството.

Човечествтото сякаш живее в своите златни години след хилядолетия на стагнация и нищета. Въпреки това между развитието в различните части на света и сред различните култури и нации днес все още зее непреодолима пропаст.
Защо хората са единственият вид, който е избягал, макар и съвсем наскоро, от живота на ръба на оцеляването и каква е причината едни да живеят в просперитет и излишък, а други – в крайна бедност?

В епохалното изследване „Пътят на човечеството“ световният учен и икономист Одед Галор успява да отговори на тези въпроси и да обобщи сложния комплекс от фактори, предначертали съдбата на цивилизацията ни до момента, както и да предложи своите новаторски виждания за постигане на равнопоставеност, устойчивост и просперитет в бъдещето.

Галор е създател на т.нар. „единната теория на растежа“ – революционна икономическа теория, която променя представите ни за силите, които управляват пътя на човечеството, и за въздействието, което човешката адаптивност, разнообразието и неравенството оказват на развитието ни през цялата история.

Воден от убеждението, че за да разберем причините за огромните различия в богатството на нациите, трябва първо да идентифицираме основните движещи сили зад процеса на развитие, той съсредоточава изследването си върху отпечатъка на далечното минало върху съдбата на нациите.

Как човешкият вид се измъква от застоя? Какви са основните причини той да трае толкова дълго? И могат ли факторите, обусловили както икономическия „ледников период“, така и нашето бягство от него, да ни помогнат да разберем настоящото икономическо неравенство?

Събирайки и анализирайки различни данни в рамките на три десетилетия, ученият установява, че през последните столетия приходите на глава от населението са се увеличили четиринадесет пъти, а продължителността на живота се е повишила повече от двойно. „Колелата на промяната“ се оказват именно технологичните постижения по време на Индустриалната революция, по-доброто образование, здравна инфраструктура, развитието на културата, плавното изравняване на разликите в заплащането между половете, промяната на броя на населението.

В „Пътят на човечеството“ са разгледани обаче и факторите, довели до неравномерното развитие на различните части на света и дава отговор на въпроса кои са пластовете на влияние, позволили на някои държави да станат индустриализиращи колонизатори, а други да бъдат колонизирани.

Могат ли тези различия обаче да бъдат преодоляни и какво ще бъде бъдещето на една цивилизация, лавираща между крайностите?

Забележителна в размаха и сложността си, тази книга е подходяща за широк кръг от читатели – историци, бизнес лидери, политици, икономисти, учени, хуманитаристи и всеки, който се интересува от създаването на по-добро и по-равнопоставено бъдеще за човечеството.

В духа на „Sapiens: Кратка история на човечеството“ на Ювал Ноа Харари, „По-добрите ангели на нашата природа“ на Стивън Пинкър и „Пушки, вируси и стомана“ на Джаред Даймънд, „Пътят на човечеството“ от Одед Галор предлага радикално различна преспектива към нашето минало, настояще и бъдеще. И отправя плашещо актуално и важно послание – само ако познаваме своите корени, ще можем да градим по-добро бъдеще. Бъдеще, което остава единствено и само в собствените ни ръце.

„Изключително амбициозен опит да се направи в икономиката това, което Нютон, Дарвин и Айнщайн са направили в своите области – да се развие теория, която да обяснява почти всичко“ The New Statesman