Излезе „История на българите от Македония“

istoriq_na-bulgarite-ot_Makedoniq_cover copy

Във фокуса на вниманието на автора е българското националноосвободително движение в Македония. Периодът, изследван от акад. Велев, започва от 1878 г. и достига до войните за национално обединение 1912‒1918 г. Характерна за текстовете на автора е безкомпромисната вярност към историческата истина, постигната благодарение на работата с хиляди документи, спомени, биографии, научни изследвания.

Българският учен се отличава с многостранна информираност и задълбочено познаване на събитията, процесите, житейския път и идеите на стотици личности, свързали живота си с македонската кауза. Трудът на акад. Велев е забележителен и по още една причина ‒ изследователят успява да синтезира огромен обем от информация в сполучливо структуриран разказ. Така пред читателите се разкриват съдбовните превратности, преживени от българския народ в тези драматични и жестоки времена.

През разглеждания период аналитичният подход към историческите процеси е съчетан с проникновен поглед към миналото не само на българите в историко-географската област Македония, но и на цялата ни нация в нейното развитие. Представени са и отношенията на революционните дейци и организации с българската държава. Авторът проследява появата и развитието на ВМРО и ВМОК – знакови революционни организации на българите от Македония. Характерни за трудовете на акад. Велев са обективност, аналитичност и енциклопедизъм. В днешното време на забравени ценности и национални идеали появата на „История на българите от Македония“ е светъл лъч, които се обръща с почит към героите от нашето минало.
Рецензент на книгата е акад. проф. д-р Пламен Павлов, а редактор – акад. Румен Леонидов. Едно от многото достойнства на том втори на „История на българите от Македония“ е богатият снимков и документален материал, включен в книгата.