В България бе реализиран международен проект срещу агресията

 

 

В гр. Банско се проведе 8-дневен младежки обмен “До – Пътят на развитие на духа и тялото”. Проектът събра в България 39 младежи и техните лидери на възраст между 15 и 25 години от три държави – България, Румъния, и Гърция.

Съвместно с екипа на “LabAbility” и гост-лекторите психолозите Ани Владимирова и Радостина Борисова бяха подготвени програма и обучение на тема „Насърчаване на здравословния живот и социалната активност. Превенция на агресивното поведение“. Ани Владимирова има над 18 годишна практика в областта на практическата психология и от 2003 г. извършва диагностика на младежи с поведенчески, емоционални и образователни проблеми. Заедно с Радостина Борисова, корпоративен психолог и сертифициран преподавател, създават система от обучителни тестове за различни професионални умения, тренинги за развитие на комуникативни умения, акцептиращо поведение и решаване на конфликти.

Програмата „Насърчаване на здравословния живот и социалната активност. Превенция на агресивното поведение“ има за цел да популяризира здравословния начин на живот (физически, ментален и психически) и спорта като инструменти за асертивно поведение, социално включване и за борба с маргинализацията, негативните стереотипи и агресията във всичките й форми. Повишаването на познанията на младежите, че активния живот е базовото стъпало в тяхното физическо и психическо развитие носи полза, както за самите тях, така и цялото ни общество. Уменията за преодоляване на дистанцията между хората се залага в човека постепенно и то трябва съзнателно да бъде настроявано. А изграждането на умения за справяне с агресията (вътре и вън от себе си) ще осигури на младежите един по-сигурен и спокоен преход към следващите възрастови периоди, опознаването на света и адекватната им адаптация и социализация.

Поканата към “LabAbility” да се присъединят в младежкия обмен „До – Пътят на развитие на духа и тялото” е с цел въвеждането на практически упражнения и теоретични лекции, които да дадат завършеност и устойчивост на проекта.

Младежкия обмен „До – Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воден от „СК Ипон“ по програма “Еразъм +”. Основната цел на обмена е да предостави платформа за младите хора, идващи от различни места да изградят здравословни навици, да подобрят физическата култура и по-ясно осъзнаване на факторите, влияещи върху физическото, психичното, социалното и духовното здраве чрез спорта, и да придобият нови умения, за да споделят своето смислено послание.