Водещи специалисти от IT сектора с безплатна лекция в Пловдив

Poster_ERP Academy copy

Лектори от водещи компании от бранша ще разкажат за най-популярните технологии и тенденции при бизнес софтуера, които осигуряват средата за функциониране на съвременните компании пред студентите от Факултет по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Това е поредният безплатен семинар, който ERP Academy организира в различни университети в страната с единствената цел да разпространи знанието и да достигне до максимално голям брой хора. Събитието ще се проведе на 10 май от 13:00 часа в 7-ма аудитория във Факултет по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“ – Ректорат, а темата ще бъде „Запознаване с ERP, BI и CRM“.

Enterprise Resource Planning (ERP) e софтуер, който управлява интегрирано всички ресурси на едно предприятие. Освен цялостни фирмени информационни системи, днес ERP системите по същество се разглеждат като бизнес платформи. По тази тема ще говори Димитър Димитров – Търговски директор на ERP.BG.

Лекция за BI технологии и приложения ще изнесе Бояна Иванова Ликоманова-Димова от Balkan Services. Business Intelligence (BI) е набор от технологии и приложения, чрез който се събират, анализират и визуализират големи количества сурови данни, за да се превърнат в полезна информация в помощ на бизнес потребителите.

Customer Relationship Management (CRM) е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти. Системата автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията.Темата за CRM ще представи Aнастас Шопов от Тeam Vision Bulgaria.

За повече информация и записване посетете следния адрес: https://www.eventbrite.com/e/erp-bi-crm-tickets-25018960384?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text


Повече за
ERP Academy

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и ИТ. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.