65% от българските служители успяват да се откъснат от работните си ангажименти по време на отпуск

Ново регионално проучване в Централна и Източна Европа на групата WhereWeWork, собственик на Kaderabotim.bg у нас, показва, че 49% от служителите в България са съдействали за работни задачи по време на отпуската си

 

Около 65% от българските служители казват, че са успели да се отпуснат и да се откъснат от работните си задължения по време на почивката. Процентите са сходни на регионално ниво, като най-голям е този показател при служителите в Унгария (71%). Това сочи проучване, проведено от Kaderabotim.bg като част от регионалната мрежа WhereWeWork. Групата е най-голямата онлайн общност на служители в Румъния и една от най-големите в Централна и Източна Европа.

Проучването е проведено в периода 1 – 8 септември тази година и в него са участвали 11 410 служители на възраст 18 – 65 години от България, Румъния, Молдова, Гърция и Унгария. От 11 410 респонденти, 6 082 са и родители.

Около 49% от българските служители посочват, че последната им почивка без работни ангажименти е била тази година, а 12% твърдят, че никога не са работили по време на почивка. От друга страна, 20% от служителите казват, че последната почивка, през която не са работили, е била преди 2 – 5 години, 8% – преди повече от 5 години, а 10% – че винаги са работили на почивка. За сравнение, на регионално ниво молдовските служители са тези, които работят най-много в празнични дни – 22% от тях са работили на всички празници досега. От друга страна, гърците са най-малко склонни да се отпуснат по време на почивка – само 51% казват, че успяват да забравят за работата през този период.

78.08% от българите са ползвали отпуск това лято, а от останалите близо 22%, около 4% планират да почиват през следващите месеци. Процентите на тези, които са почивали през лятото на 2023 г., са сходни на регионално ниво и варират от 75% (Република Молдова), до 83% (Унгария).

Що се отнася до продължителността на отпуската им, 24% от българските служители са ползвали отпуск между 5 и 9 работни дни през това лято, 15% – по-малко от пет работни дни, 18% са поискали отпуск за десет работни дни, а 10% – за 15 работни дни. Отпуск от 5 до 9 работни дни е поискан най-често в България и Румъния, в Молдова повечето служители са ползвали отпуск за повече от 15 работни дни (31% от анкетираните), а в Гърция и Унгария повечето служители са избрали по-малко от пет работни дни (22% в Гърция и 24% в Унгария).

Как работят служителите в региона, когато са в отпуск

49% от служителите в България са заявили, че колегите и ръководителите им са се свързвали с тях по време на отпуск за решаване на различни работни задачи и те са се опитали да ги решат. 12% са заявили, че са се свързвали с тях, но са обяснили, че не работят по време на отпуск. На регионално равнище служителите от Република Молдова най-често са обект на контакт по време на отпуск, за да решат работни задачи и 56% са направили това.

В сравнение с другите пет държави, у нас е най-ниският процент на служителите, които проверяват служебната си електронна поща по време на почивка – 52%. Република Молдова е на другия край на скалата – 72% от служителите там проверяват работния си имейл докато почиват.

В същото време 31% от българските служители вземат лаптопите си по време на отпуск, за да са сигурни, че могат да се справят с всякакви ситуации, възникнали на работното място. Този процент е 53% в Република Молдова, 46% в Гърция, 36% в Унгария и 31% в Румъния.

18% от българските служители работят в отпуск, защото наистина харесват работата си 

Около 36% от българите се притесняват да работят в отпуск, дори ако това се случва рядко, а 31% не се притесняват, ако се случва от време на време. Около 14% са притеснени, защото работата в отпуск се е превърнала в практика в компаниите, в които работят, а 18% не се притесняват да работят в отпуск, защото наистина се наслаждават на това, което правят, като казват, че за тях няма ясна граница между работата и почивката.

В регионален план в Унгария е най-голям броят на служителите (33%), които са недоволни, защото работата в отпуск се е превърнала в навик в компаниите, в които работят. От друга страна, в Гърция най-много служители са недоволни от това, че работят в отпуск, въпреки че това се случва рядко (52%).

Що се отнася до навика да се работи в отпуск, 45% от българските служители посочват, че проблемът е бил решен след разговор с техния ръководител, а 23% планират да обсъдят темата. От друга страна, 20% от българските служители казват, че са разговаряли с ръководителите си, но ситуацията не се е променила, а 12% от анкетираните открито заявяват, че се страхуват да говорят по този въпрос с ръководителите си. В Гърция е най-голям процентът на служителите, които не са получили разбиране за ситуацията (24%), а в България е най-голям процентът (45%) на служителите, които смятат, че ситуацията се е подобрила.

8% от работещите родители в България са изпълнявали служебните си задължения с децата си вкъщи и не са отишли на почивка. В Молдова този процент достига 25.

От 11 410 респонденти в петте държави 6 082 са и родители, а около 41% от българските родители казват, че по време на лятната ваканция на децата си са работили с тях от дома и са ходили заедно на почивка. Около 38% са изпращали децата си на извънкласни занимания за няколко седмици, а през останалите седмици децата са участвали в други дейности (напр. ходили са при баба и дядо, на градски лагери или на почивка за цялото семейство). Процентът на заетите родители, които са работили с децата си от вкъщи и дори не са успели да отидат на почивка, е най-висок в Молдова – 25% от анкетираните.

Що се отнася до управлението на времето на децата по време на учебната година, 25% от работещите родители в България заявяват, че ще работят с децата си от дома, 33% разчитат на членове на семейството, а 40% са избрали занималня. Република Молдова се откроява с най-висок процент на получаващите помощ от семейството – 72%, а в България е най-голям процентът на родителите, които водят децата си на извънкласно училище – 40%.

„Проучването ни показва данни за една тенденция, ускорена от пандемията, която на английски език се нарича workation – навикът да се работи в почивката. За работещите на свободна практика това е начин на живот, същото важи и за тези, които наистина харесват това, което правят или се чувстват по-комфортно да се справят с определени работни ситуации, когато са в отпуск, вместо да имат пълна входяща поща, когато се върнат в офиса. Но всеки 5-ти румънски служител е притеснен от ситуацията, защото тази практика се е превърнала в навик в компанията, в която работи, което е обезпокоително. Проучването ни показва също, че около 45% от служителите в България са разговаряли с ръководителите си и проблемът е бил отстранен. Затова е важно служителите да говорят без страх, а работодателите да търсят решения, които да позволят на хората наистина да имат баланса между работата и личния живот, който всички искаме“ – съветва Костин Тудор, главен изпълнителен директор на WhereWeWork.