Проф. Вили Лилков представя разгромяващото изследване „Стопанските абсурди на българския комунизъм: Интимната изповед на ДС за икономиката“

Премиерата на изданието с предговор от бившия министър-председател Иван Костов е на 7 април.

След 9 септември 1944 г. властта на комунистическата партия ограничава възможностите на частно предприемачество, органи­зира конфискации на предприятия и въвеждане на държавни монополи. Но до какво е довело централизирането на българската икономика и дали времето на социализма е време на стопански разцвет, както твърдят мнозина до наши дни?

На 7 април 2022 г. очаквайте мащабното изследване „Стопанските абсурди на българския комунизъм: Интимната изповед на ДС за икономиката“ от проф. Вили Лилков с предговор от бившия министър-председател на България Иван Костов – прецизна и подробна дисекция на стопанската политика на комунистическия режим в документите на ДС и други органи на властта.

За първи път в изданието се публикува систематизирана информа­ция от литерните дела за икономиката, в които се говори за трудовата и технологичната дисциплина на социалистическия работник, за амортизираните производствени фондо­ве и тежките условия на работа, за планираните загуби, работата на дотации, фалиралите предприятия и фалшификациите на стопанските резултати. 

Проф. Вили Лилков обобщава и информацията от отчетите на БНБ, които дълги години са недостъпни, разсекретените анализи и доклади на ръководителите на ДС и МВР и признанията на членовете на комунистическата номенклатура след 1989 г. Те безкомпромисно разбиват митовете на комунистическата пропаганда за цветущото състояние на икономиката в НРБ и показват истинското лице на разрухата, която БКП оставя след себе си.

Базирайки се на редица архиви и свидетелства, проф. Лилков проследява повсеместната икономическа катастрофа на микрониво, която води до катастрофа цялата българска икономика, като разглежда стопанските престъпления, безстопанствеността и нехайството, неспазването на трудовата и технологичната дисциплина, трудовите злополуки и аварии, условията на труд, производството на брак и некачествена продукция, износа на загуба, туризма в условия на социализъм, търговията и много други.

Представянето на книгата е от 18:00 ч. на 7 април 2022 г. в „София Хотел Балкан“, ет. 2 (пл. „Св. Неделя“ 5, София).

Почетни гости на събитието ще бъде ръководителят на представителството за България на Фондация „Конрад Аденауер“ – г-н Торстен Гайслер, както и проф. Даниел Вачков и журналистът и философ Тони Николов, които ще представят книгата.

Входът е свободен!

https://www.facebook.com/events/984102692494771

Книгата е издадена с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.                                                                                                                                          
„Вили Лилков дава едно от най-силните оръжия срещу Голямата лъжа за комунизма… Той систематизира огромен обем факти: секретни донесения на ДС, доклади на Комитета за държавен и народен контрол и на местни партийни секретари; ползва спомени и закъснели откровения на лица от висшата номенклатура; цитира официални документи и чужди изследвания по тематиката. Всичко това подлага на анализ и прави своите безпощадни заключения.

Тази книга е предназначена и за учителите по история, за учените икономисти и историци, за преподавателите в университетите… Обективните изследователи на това минало ще си дадат сметка за това в каква степен тоталитарният режим е разрушил морала и трудолюбието на хората, ще намерят дълбоките корени на ендемичната корупция, на кражбите и на разхищенията, на ширещата се омраза и недоверие към демокрацията.“

Иван Костов, из предговора към книгата

„Всичко, което ви говорихме за социализма, все едно че църният дявол ви го е казвал!“ Тодор Живков, из послеслов към книгата