Премиера на „Помилването в наказателното право и в практиката на държавния глава” от доц. д-р Ива Пушкарова

 

Книгата ще представи проф. д.ю.н. Борис Велчев.

 

Макар институтът на помилването да е познат на наказателното ни право от Освобождението, то остава слабо познато, а самата практика върху него никога не е подлагана на анализ.

„Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ от доц. д-р Ива Пушкарова е първото издание, което в систематизиран вид прави детайлен анализ на случаите на помилване след 1945 г.

В него бившият председател на Комисията по помилването разглежда подробно основните характеристики на помилването, различните видове помилване и техните основания, ограничения и приложно поле и го разграничава от други правни институти. Това е и първата цялостна типология на решените случаи на помилване.

Със знания от различни хуманитарни науки е изградена единна система от критерии и подходи за преценка на приложимостта и вида на помилването, разрешаване на конкуренцията му с институти на наказателното, процесуалното и наказателноизпълнителното право и определяне на най-справедливото измежду алтернативни правни решения в сложни и необичайни житейски ситуации. Особено интересен и приносен е анализът на практиката на Комисията по помилването и излагане и систематизиране на конкретни случаи, които тя е разгледала.

Книгата предлага прозрения за цялостното въздействие на правната система върху осъдените и насърчава към осмисляне на социалното значение на наказването и поправянето чрез поглед към конкретни човешки съдби и процеси в правосъдието.

Изследването на доц. д-р Пушкарова е подробно и достъпно четиво, подходящо за практикуващи юристи и студенти по право, но и за специалисти от други хуманитарни области, от законодателната и изпълнителната власт, наказателноизпълнителните органи, закрилни институции и широк спектър експерти, ангажирани с решаване на казуси, свързани с налагане на наказание.

Премиерата на „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава ще се проведе от 17:30 ч. на 26 октомври 2020 г. в „Шератон Хотел Балкан” (пл. „Св. Неделя” 5), а книгата ще представи бившият главен прокурор на Република България и настоящ председател на Конституционния съд проф. д.ю.н Борис Велчев. Входът е свободен в рамките на установените противоепидемични мерки, а подробности за събитието може да откриете тук: https://www.facebook.com/events/783624312415777/