Можем ли да се доверим на изкуствения интелект?

Приложенията, базирани на ИИ, са вече се разпространиха в различни сфери от живота ни, като все повече ще го трансформират в бъдеще, дори в чувствителни области като медицината. Изкуственият интелект също така отваря огромни възможности за нас в производството на храна или други предмети от ежедневието и вече може да направи производството по-икономично. Но дали процесите, контролирани от ИИ, и продуктите, разработени от него или с негова помощ, са надеждни и безрискови?

  1. Контрол на качеството и безопасност на храните: от една страна, изкуственият интелектпозволява точното проследяване на произхода на суровините, което подобрява прозрачността и проследимостта. От друга страна, той лесно открива потенциални замърсители и дефекти в продукта, като по този начин не само подобрява качеството, но и намалява риска от възможни болести, причинени от храна.
  2. По-малко хранителни отпадъци: изкуственият интелектможе да анализира моделите и обема на пазаруване и потребление, личните предпочитания, както и особеностите на дадени култури и пазари. Въз основа на данните, той може да предложи на клиентите персонализирани хранителни продукти и услуги, намалявайки шансовете за неразумни покупки. С други думи, ще има по-малко храна за изхвърляне, което значително ще намали ужасяващите нива на хранителни отпадъци.
  3. Разработване на продукти: изкуствениятинтелект може да генерира нови рецепти въз основа на съставките и вкусовите профили, като същевременно взема предвид всички правилаи разпоредби, като по този начин гарантира безопасност на храните и страхотен вкус. Наскоро HELL разработи енергийна напитка изцяло с изкуствен интелект, чрез оптимално формулиране на всички аспекти – съдържание, функции, вкусово изживяване, като дори успя да дегустира създадената от него напитка.
  4. Ефективност: изкуственият интелект оптимизира опаковането, съхранението и транспорта. Може да помогне за намаляване на транспортните разходи и времето за доставка, оптимизирайкиизползването на активите. Той също така взема предвид фактори като промени в пътните и метеорологичните условия, когато планира транспортни маршрути.
  5. Рекордна скорост на иновациите: невероятно бързатаобработка и анализ на данниса присъщи на изкуствения интелект, което позволява на компаниите да разработват и пускат нови продукти на пазара с недостижими досега темпове. В миналото разработката можеше да отнеме 1-2 години.

Често срещан въпрос, който възниква при използване на изкуственият интелект, е отговорността на разработчика и потребителя. Досега този проблем се срещаше най-вече при самоуправляващите се автомобили: например кой е отговорен, ако самоуправляващата се кола причини инцидент – производителят на автомобила или програмистът? Много е важно да се разбере, че изкуственият интелект, точно като компютър, прави само това, което човек му каже да направи, така че ако дадена заявка или инструкция не е правилно детайлизирана, може да няма добър резултат. Ето защо е необходима рамка, която да установява отговорностите както на възложителя, така и на ИИ. Като конкретна стъпка в тази посока Европейският парламент прие първия в света цялостен набор от правила за управление на рисковете, свързани с ИИ, през юни 2023 г., след дълги предварителни консултации.

Безопасността обаче не означава само надеждност на продукта в случай на стоки, разработени с помощта на ИИ, но и защита на неговия възложител и дистрибутор. Процесите и инструментите, предложени от ИИ, трябва да се третират така, сякаш са разработени от човешко същество или екип от човешки същества, защитени по един и същи начин, както в цифровото, така и във физическото пространство, в синхрон с предишните разработки, включително ноу-хау на хартиен носител. В миналото, например, рецептите и формулите са били пазени внимателно заключени и тайните са се предавали от баща на син без писмена следа. Това не се е променило дори днес: с ограничен достъп, дубликатът често се съхранява в строго охраняван трезор. Единствената разлика е, че не е на хартия, а на различни носители на информация.

Въпреки че се придържат към най-строгите принципи за сигурност, много компании в момента използват технологии за изкуствен интелект и машинно обучение, за да произвеждат отлични, висококачествени продукти, базирани на още по-контролирани подходи на базата на много данни и високи критерии.