„Как да разчетем хората“ вече на книжния пазар

 

Чрез своя уникален визуален подход към изследването на поведението КАК ДА РАЗЧЕТЕМ ХОРАТА /издание на „Книгомания“/ показва, че ако разбираме защо хората се държат по определен начин, може да станем по-умели в общуването, да бъдем по-убедителни и да преценяваме по-добре чуждата мотивация.

 

Засилващото се темпо на комуникациите в модерния свят прави по-важна от всякога необходимостта да разбираме скритото поведение зад ежедневното общуване. В 20 потапящи ни в материята уроци Рита Картър „превежда” сигналите, които разкриват истинските чувства и намерения на човека и показва как тези сигнали движат взаимоотношенията, тълпите, и дори поведението на обществото. Научете какви са инструментите за влияние, които лидерите използват и започнете да разпознавате фундаменталните модели на поведението, оформящи начина по който действаме и общуваме. Наръчникът „превежда“ физическите знаци, които говорят за преживяванията на хората, и анализира техните изражения, жестове и език на тялото, за да разкрие истинските им чувства и намерения. Предложените уроци са още по-важни и за да разберем кога хората се събират в група или стават тълпа, особено в екстремни ситуации, при които психологията на тълпата става доминанта.

 

Предлага се серия от инструменти, които ще ви помогнат да намерите обяснение за себе си. Към разчитането на хората винаги трябва да се подхожда внимателно, но тъй като темповете и формите на общуване в наше време се ускоряват все повече, тези инструменти са по-важни от всякога.

 

Тази книга е организирана в 5 части и 20 ключови урока, които покриват повечето текущи и актуални въпроси в бихейвиористичната психология днес. Всеки урок е запознанство с една важна концепция и обяснява как може да приложите наученото в своето ежедневие. В процеса на четене рубрика Инструменти ви помага да не губите представа за наученото до момента. А специално подбраните бележки НАУЧЕТЕ ОЩЕ ще ви ориентират правилно към нещата, които най-силно са завладели въображението ви.

 

„Как да разчетем хората“ ни учи да се доверяваме на интуицията си и да тълкуваме правилно първите си впечатления, когато се срещнем с някого. Интересна е предложената интерпретация за формата на лицето и какво издава страстта към власт и мошеничество. Разбира се, най-добрият индикатор за това, как се отразява животът ни, са очите. Всъщност много от знаците, които улавяме, ги разпознаваме интуитивно, но не ги анализираме по време на общуването. Трябва да проследяваме лицевите изражения и да отчитаме кои емоции могат да са престорени, какво например се крие зад усмивката, как емоциите се отразяват на цялото тяло и да се замислим как всъщност проявяваме самите себе си. В този смисъл специално е отделено внимание в книгата какъв дрескод да спазваме, за да впечатляваме околните, как дрехите определят самочувствието ни, какво послание оставяме след срещата с нас.

 

Формирането на личността е един от най-важните житейски въпроси, с които се сблъскваме: това е онази съвкупност от представи, убеждения, жестове, реч и културни особености, която проявяваме при общуване. Но наръчникът „Как да разчетем хората“ не се задоволява само с определянето на това какъв типаж или стереотип сме, а търси отговор и на по-дълбоки проблеми:например защо понякога казваме, че някой се държи нетипично за личността си, кои обстоятелства ни карат да се проявяваме различно, можем ли да „влезем в обувките на другия“ и др.

 

Последният раздел на наръчника обръща внимание на темата за комуникацията и по-точно четирите основни пластта на човешкото групиране: обществото като цяло, семейството, групата и тълпите. Нека си припомним пирамидата на Е. Маслоу, че за да се почувства щастлив, човекът трябва да задоволи основните си за оцеляване нужди: физиологични, сигурност, принадлежност, себеуважение и само усъвършенстване. За съжаление само един на десет постига последното стъпало – усъвършенстването. Все пак нека не забравяме, че хората са специални, а животът в сплотена група дава на човека хубаво топло чувство.

 

Коментари

comments