Какви са предимствата на виртуалните събития спрямо традиционните?

През последните години се въведоха много новости в сферата на бизнеса, свързани с дигитализацията и автоматизацията на процесите. Освен работа от вкъщи, компаниите вече предлагат и възможност за дистанционно присъствие на виртуални събития. Ако се чудите как се организират, научете повече от екипа на Travelmanagement.

Разберете кои са предимствата на този тип мероприятия, в сравнение с традиционните такива, и защо да ги изберете за вашия бизнес?

Каква е разликата между традиционните и виртуалните събития?

Основната разлика между двата типа мероприятия е начинът на провеждане. Докато традиционните събития изискват физическо присъствие на определеното място, виртуалните такива се характеризират с дистанционност и могат да се провеждат от комфорта на дома ви.

Провеждането на стандартна среща изисква сериозна предварителна организация, наем на помещение, кетъринг услуги, покани и други, които могат значително да повлияят бюджета. При онлайн мероприятията отново се изисква подготовка, но тя е насочена към съдържанието и техниката, с която то ще бъде представено пред аудиторията.

Кои са предимствата на виртуалните събития?

Виртуалните мероприятия се характеризират с някои ключови предимства, които ги правят предпочитани и прилагани, като част от съвременната бизнес практика:

 1. Широка достъпност
  Основно предимство е че няма ограничение на броя на присъстващите, за разлика от традиционните, при които залата, в която се провежда, има лимит на посетителите.
 2. Глобалност
  На такъв тип срещи могат да присъстват хора от целия свят, което е много важно за експанзията на бизнеса на международния пазар. Всеки, без значение от физическата си локация, може да се превърне в част от онлайн срещата.
 3. Удобство
  За разлика от обикновените мероприятия, които изискват осигуряване на транспорт, представително облекло и други, при дигиталните такива няма дрескод, можете да присъствате от собствения си дом или всяка друга точка на интернет достъп. Това дава възможност на много повече хора да се присъединят, за разлика от присъствените форми на корпоративни срещи.
 4. Гъвкавост
  Организаторите могат да изберат различни теми – уебинари, обучения, среща с гост лектори и много други.
 5. Интерактивност
  Въпреки че се провеждат дистанционно, те дават възможност на аудиторията да участва, като задава въпроси. Често се провеждат игри, които засилват ангажираността на участниците.
 6. Екологична устойчивост
  Единственото необходимо за осъществяването на тези ангажименти, е техника посредством която да се свържат организаторите и участниците.

Това са основните причини да изберете дигитален начин за провеждане на корпоративни събития.