Активисти на „Грийнпийс“ – България окупираха МЕ, министърът обеща облекчения за възобновяемата енергия за собствени нужди

Активисти на „Грийнпийс“ – България окупираха Министерството на енергетиката и призоваха за мир и енергийна независимост чрез възобновяеми източници. Те поискаха среща с ресорния министър Александър Николов и настояха за незабавни административни облекчения за гражданите и бизнеса за производство на енергия от ВЕИ.

Министър Николов прие природозащитниците. В разговор той заяви, че министерството се старае да не е само административен орган и от институцията ще опитат да подобряват достъпността на гражданите до проекти за възобновяема енергия. Министърът обаче не се ангажира със срок за обществено обсъждане на законодателни промени.

„Това, което се опитваме да правим с оглед на всичко, което се случва около нас, е да има отворена платформа, която да подпомага директно бита и малкия бизнес за изграждане на зелени мощности. Да няма нищо отвъд това, което и да е домакинство да посочи конкретен покрив, парцел или място, на което да се направи подобна мощност. Нищо друго.“ – заяви министър Николов.

Министър Николов коментира още, че изграждането на зелени мощности за собствена консумация ще повиши конкурентоспособността за бизнеса, ще понижи значително консумацията и разходите на електроенергия директно от системата, а с децентрализирането на системата и загубите по трасетата ще намалеят.

През декември 2021 г. „Грийнпийс“ – България изпрати предложения за законодателни промени до Министерството на енергетиката, които да улеснят гражданите да произвеждат сами необходимата им енергия от възобновяеми източници. По време на срещата министър Николов заяви, че не е запознат с тях и помоли организацията да ги изпрати отново.

„Ще се постараем тази среща да не е единствена. Оставаме на мнение, че общественото обсъждане на промените в енергийното законодателство за улесняване на хората да произвеждат енергия за собствени нужди от възобновяеми източници трябва да бъде обявено скоро. Преходът към възобновяема енергия не бива да се бави, защото чрез него можем да прекратим зависимостта си от изкопаеми горива и ядрена енергия.

Ще изпратим отново предложенията си за законови промени и разчитаме, че този път те ще бъдат разгледани на най-високо ниво.“ – заяви Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

От организацията припомнят, че крайният срок за въвеждане на благоприятно законодателство и улеснени процедури за производство на енергия за собствени нужди индивидуално или в общност, свързани с Директивата за възобновяема енергия, изтече в края на юни 2021 г. Според активистите общественото обсъждане, а не директно гласуване в Парламента, ще даде възможност на всички граждани, местни власти и бизнеси да се запознаят и коментират текстовете.

От „Грийнпийс“ – България напомнят още, че изкопаемите горива са причина за конфликти и войни, замърсяват околната среда, подклаждат климатичната криза и вредят на човешкото здраве. Според тях ядрената енергия също не е решение, защото крие огромни рискове от радиоактивно замърсяване при инциденти или войни.

Природозащитниците настояват за целенасочена работа за промяна на енергийната система на България, която да я направи отворена към хората и независима от изкопаемите горива и ядрената енергия. Така те сами ще могат да произвеждат енергията, от която се нуждаят, без риск за здравето им, природата и климата. Това също така би намалило значително енергийните загуби, както и енергийната бедност.
За въоръжаване и изкопаеми горива ежегодно на глобално ниво се харчат трилиони долари. Тези две индустрии влизат и в един опасен и много скъп съюз. Доклад на „Грийнпийс“ от декември 2021 г. разкри огромните суми, които се инвестират за охрана на петрол и газ. Две трети от всички европейски военни мисии се организират за това. За периода 2018 – 2021 г. общата сума, изразходвана от европейските страни и НАТО за целта, е 35 млрд. Евро. В допълнение, Европа е най-зависимият континент от вноса на петрол и газ от трети страни, което дава в ръцете на Русия огромен финансов ресурс. Част от него финансира войната в Украйна.

„Грийнпийс“ осъжда непровокираната и незаконна война, водена от руското правителство в Украйна и призовава президента Путин незабавно да изтегли силите си и да прекрати военните действия. Твърдо убедени сме, че хората от двете страни на границата не искат война, а искат да живеят в мир и заедно.